Старосамбірська міська територіальна громада

Львівська область, Самбірський район

21/04/2024

Рішення сесії від 09.04.2024 № 1936 «Про затвердження плану заходів на виконання програм Старосамбірської міської ради на 2024 рік»

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 квітня 2024р.                              м. Старий Самбір                          № 1936

Про затвердження плану заходів на виконання програм Старосамбірської міської ради на 2024 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

         ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити План заходів на 2024 рік до Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток 1).
  2. Затвердити План заходів на 2024 рік до Програми комплексного розвитку території Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток 2).

3.         Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

 

 

 

Міський голова                                                 Ігор ТРУХИМ


Додаток 1 

до рішення 31 сесії 8 скликання Старосамбірської міської Ради від 09 квітня 2024р. №1936

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2024 РІК

 до Програми охорона та збереження культурної спадщини на території Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Назва Програми

Дата та номер затверджен-ня

Пропозиції щодо фінансування заходів у 2024 році (тис.грн.)

Перелік основних заходів

Розпорядник коштів

місцевий бюджет

обласний бюджет

державний бюджет

Охорона та збе-реження культу-рної спадщини на території Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 роки»

рішення від 30.03.2021 року №159

50.00

згідно

бюджетних асигнувань

-

 

 

1.Виготовлення облікової документації (паспортизація) на існуючі та на нововиявлені об’єкти культурної спадщини Старосамбірської міської ради.

Старосам бірська міська рада

 

 

Секретар міської ради                                                     Ігор ЖУК


Додаток 2

до рішення 31 сесії 8 скликання Старосамбірської міської Ради від 09 квітня 2024р. №1936

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2024 РІК

до Програми комплексного розвитку території Старосамбірської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Назва Програми

Дата та номер затвердження

Пропозиції щодо фінансування заходів у 2024 році (тис.грн.)

Перелік основних заходів

Розпорядник коштів

місцевий бюджет

обласний бюджет

державний бюджет

Програма комплекс-ного розвитку території Старосам-бірської територіаль-ної громади на 2021-2025 роки

рішення від 18.02.2021 року №147

100.00

Згідно бюджетних асигнувань

-

 

1.Виготовлення проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту с.Стрільбичі Самбірського району Львівської області

Старосамбірська міська рада

100.00

Згідно бюджетних асигнувань

-

2.Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж Старосамбір-ської міської ради (територіальної громади) Самбірського району Львівської області

Старосамбірська міська рада

100.00

Згідно бюджетних асигнувань

-

3.послуги з внесення інформації щодо встановлення меж території Старосам-бірської міської те-риторіальної грома-ди Самбірського ра-йону Львівської обла- сті до геоінформа-ційної системи

Старосамбірська міська рада

1000.00

Згідно бюджетних асигнувань

Згідно бюджетних асигнувань

4.Розроблення Ком-плексного плану те-риторії Старосамбір-ської міської ради

Старосамбірська міська рада

100.00

-

-

4.Розроблення прое-кту детального плану території земельної ділянки (кадастро-вий номер № 4625110100:03:003:0244) по вул. Дністрова м. Старий Самбір Самбірського району Львівської області

Старосамбірська міська рада

29.680

-

-

5.Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Старосамбірська міська рада

 

 

Секретар міської ради                                                     Ігор ЖУК